Kompetanseutvikling er alltid en god investering – både med henblikk på personlig utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet. NLP-utdanning er svært matnyttig – uansett om det utelukkende er for personlig utvikling, som grunnlag for egen coachingvirksomhet, eller som en verktøykasse i jobben. Uansett må investeringen finansieres, enten via arbeidsgiver, oppsparte midler eller via lån. Nedenfor bidrar vi med inspirasjon til mulige måter til finansiering av utdanning.

Arbeidsgiver

Betalt utdanning via arbeidsgiver et av de mest attraktive, skattefrie frynsegodene i arbeidsforhold.

For de fleste ansatte vil NLP-utdanningen kunne være en naturlig tilleggsutdanning i jobben. Vi ser at fler og fler bedrifter og organisasjoner velger NLP som supplement til de tradisjonelle bedriftsrettede kursene i sin medarbeiderutvikling.

Ucan / Kurslokaler i Drammen

Det vil alltid kunne hevdes – med rette – at NLP-utdanningen er relevant for jobbens utførelse. Derfor er skattefritt for den ansatte hvis arbeidsgiver dekker kostnaden til den ansattes utdanning. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift av kostnaden.

Selv om du eventuelt selv må dekke deler av eller hele kostnaden (gjennom en midlertidig lønnsreduksjon eller en utsatt lønnsøkning) er det store fordeler å hente. Du slipper å betale kursavgiften med beskattede penger. I tillegg bør du få fordelen av arbeidsgivers evt. sparte kostnader til arbeidsgiveravgift, feriepenger, OTP og andre lønnsrelaterte kostnader.

Snakk med din arbeidsgiver om å finne en løsning som innebærer en løsning med betalt kursavgift og frihet på kursdager med lønn – eller variasjoner herav. Det er alltid mulig å finne en vinn-vinn-løsning til nytte for begge parter.

Hvis dette er relevant for deg, så bare ta kontakt til Claus Haals.

NAV

Hvis du er i et forløp hos NAV med formål å forbedre dine jobbmuligheter – med relevant kompetanse og/eller personlig utvikling – da er NLP Practitioner er svært velegnet tilbud.

Vi har omfattende erfaring – og anerkjent av NAV – i forhold til å levere gode resultater innen forbedring av kursdeltakernes jobbmuligheter.

Hvis dette er relevant for deg, så bare ta kontakt til Eli Haals.