To typiske problemstillinger

1) Du har en konkret utfordring

Personer med konkrete utfordringer innen for eksempel:

  • Idrett – Resultatene uteblir
  • Karriere – Ønske om et skifte
  • Helse & Livsstil – Alt fra helseproblemer til ønske om en bedre livsstil for å holde deg frisk
  • Selvtillit og selvfølelse utfordringer

Arbeidsform

Coach er katalysator og hjelper deg til dine egne løsninger og svar. En Coach stiller bevisstgjørende spørsmålene for at du selv skal finne den løsningen som er riktig for deg og dine omgivelser – der du er i livet. Nye mål og en plan er halve løsningen. Heretter gjenstår oppgaven i ofte å ta et oppgjør med en begrensende tro – som holder deg tilbake. Mobilisering av dine ressurser er den kraften som skal bringen deg i mål.

Resultat

Resultatet blir en konkretisering av utfordringer. Deretter sette mål og delmål, hvilke tiltak som skal gjøres og oppfølging for å sjekke at delmålene er nådd underveis.

2) Jeg vil noe annet enn dagens situasjon

Life Coaching passer for personer med et generelt ønske om endring i sin livssituasjon. Vi mennesker vet ofte hva vi IKKE vil ha, men kan være meget usikre og utydelige på hva vi spesifikt ønsker i stedet for – og hvordan vi skal komme oss til ditt.

Arbeidsform

Det arbeides med “hele mennesket” i perspektiv av “livshjulet”s områder som:

  • Karriere
  • Helse
  • Personlig relasjoner/forhold
  • Økonomi
  • Personlig utvikling
  • Tro (oppfatninger)

Resultat

Coach er katalysator og hjelper deg til dine egne løsninger og svar. Life Coaching er en meget effektiv metode til raskt og grundig å få klarhet i hva du egentlig ønsker med livet ditt, samt hvordan du mest effektivt kan realisere det gjennom handling.

Ucan

Investering

Erfaringsvis vil du kunne gjennomføre dette innenfor ca. 6 timer fordelt over 2–3 konsultasjoner.

Pris kr 5 500,–. For videre oppfølging betales vanlig timepris, kr. 1000,–

Finn din coach

Du er velkommen til å ta en uforpliktende kontakt til våre eksperter innen coaching av voksne.

Ta kontakt med Eli Haals for mer informasjon.