Forandring skjer – men fremgang skapes!

UCan har kunnskap om mennesker i “bevegelse” – i ordets bredeste betydning – men spesielt tenker vi på mennesker i personlig utvikling – i “bevegelse” fra et punkt i livet til et annet.

“UCan” – vår identitet – har assosiasjoner til “You Can”.

Vi jobber med mennesker ut fra en oppfatning av at “hvis du tror du kan, så har du rett! Hvis du tror du ikke kan så har du også rett!”

  • Vi alle innehar det som skal til, men
  • vi må selv tro på at vi har det,
  • vi må finne det i oss, og
  • vi må frigjøre og bruke det i handling

Kall det gjerne for “Unleash the power within”.

UCan’s virksomhet er tuftet på NLP. Filosofien bak NLP er at vi alle har ressursene som skal til for å lykkes. Vi skal bare eliminere de mentale barrierer vi har skapt for oss selv – det vi i NLP kaller “begrensende tro”.

Personlig utvikling og Organisasjonsutvikling

UCan tilbyr NLP-basert utdanning, coaching og rådgivning til både privatpersoner og bedrifter som ønsker å benytte seg av NLP – den mest effektive metoden til utvikling av mennesker på vei mot noe mer og større – uansett om dette er et personlig initiativ hos enkeltpersoner eller om det skjer i regi av bedrifter og organisasjoner. Våre tilbud er tilpasset anvendelsessituasjonen innen de to markedssegmentene.

Team UCan

UCan Coaching og NLP Academy består av mennesker med unike ferdigheter til effektivt å bidra som katalysatorer i personlig utvikling eller organisasjonsutvikling. Team UCan består av et kompletterende team av mennesker med ulik bakgrunn med én fellesnevner, nemlig en lidenskap om å bidra til resultater hos mennesker i “bevegelse” ved hjelp av NLP.

NLP og sertifisering

NLP’s co-creator John Grinder utviklet NLP-metodikken sammen med Richard Bandler i 70-årene. Siden har den utviklet seg i ulike retninger – mer eller mindre i samsvar med gründernes opprinnelige intensjon.

John Grinder, er glødende opptatt av å sikre at hans opprinnelige intensjoner, fra den gang han og Richard Bandler skapte NLP tilbake i 70-årene, føres videre som grunnlag for fremtidige NLP-generasjoner. Derfor står han bak både utviklingen av New Code NLP og etableringen av ITA (International Trainers Academy of NLP) for nettopp å bidra til å sikre den opprinnelige intensjonen bak NLP, samt ikke minst å løfte standarden på den NLP-treningen som er tilgjengelig i markedet.

UCan Coaching & NLP Academy har gjort et veivalg med hensyn til NLP-retning. Vi har lagt oss på en linje som i størst mulig omfang bygger på den seneste tenkningen omkring ITA og New Code NLP. Dette er det nærmeste man kommer John Grinders opprinnelige intensjon med NLP. UCan er et ITA Certifying Member.

Vårt mantra

Ucan

For oss i UCan er en vellykket forandring synonymt med varig endring og fremgang – at man presterer bedre i dag enn i går.

Forbedring harmonerer ikke med gårsdagens atferd og arbeidsmåter – verken for enkeltpersoner eller bedrifter. Prestasjonsforbedring krever atferdsendring og dermed utfordring av gamle vaner – det kjente og komfortable.

Idrettsutøvere erfarer dette stadig vekk. Det er ofte vanskelig å lykkes på egen hånd. Det er påfallende at det oftest er de beste som søker støtte til å bli enda bedre.

Motto Todays excellenceUCan’s kunder er privatpersoner, idrettsutøvere, organisasjoner og bedrifter som enten selv ønsker å utvikle seg, eller som fra omgivelsene konfronteres med forventninger og krav om prestasjonsforbedring. I et samfunn med stadig utvikling er det å “stå stille” ensbetydende med å sakke akterut.

UCan er spesialist i forbedrings- og forandringsprosesser hos både enkeltpersoner og bedrifter. Vi hjelper våre kunder til å definere sine mål, samt å nå dem på en effektiv måte, og dermed få mer ut av innsatsen. Det er “vellykket forandring” det!

NLP er anerkjent som den mest effektive metoden for å få til forbedring basert på varige forandringer i holdninger og atferd. UCan tilbyr coaching, samt utdanning innen NLP og andre metoder for effektive prosesser mellom mennesker og personlig utvikling – i næringsliv og privat. UCan er stolte over å utdanne coacher som kan bidra til andres suksess – i tillegg til egen selvutvikling.