For oss UCan Coaching & NLP Academy / Danoco AS (heretter kalt UCan) er nettstedet ucan.no en viktig kommunikasjonskanal til både eksisterende og nye kunder. Denne personvernerklæringen vil forklare nærmere hvordan UCan behandler personopplysninger både på denne nettsiden og på annen måte i forbindelse med gjennomføring av våre kurs og utdanningsprogrammer. Personvernerklæringen oppdateres løpende i forhold til både myndighetskrav og interne forhold hos UCan.

Hvem hos Ucan er ansvarlig for innsamling og behandling av data?

Danoco AS / UCan Coaching & NLP Academy AS er ansvarlig for innsamling og behandling av opplysningene om deg. Personvernansvarlig hos oss er Eli Haals. Hvis du har spørsmål, forslag og/eller kritikk, ber vi deg kontakte oss på mail: eli.haals@ucan.no

Personvern for besøkende på vårt nettsted

Informasjonkapsler / cookies

Ucan.no samler standard internett logginformasjon, herunder IP-adresse, nettlesertype og språk, besøkstider og refererende nettadresser. For å sikre at ucan.no legger til rette for en god brukeropplevelse og for bedre navigasjon, kan vi eller våre tjenesteleverandører også bruke informasjonskapsler/cookies, som bl.a. tillater vårt nettstedet å telle antall besøkende som har fått tilgang til en bestemt side.

Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. Utfyllende informasjon om cookies på våre nettsteder finner du i vårt cookievarsel ved hvert besøk. Vi anbefaler for øvrig at du regelmessig sjekker og sletter informasjonskapslene som er lagret, men ikke lenger har noe formål.

YouTube

På ucan.no inngår YouTube-videoer som en den av vårt innhold og derfor også som en utvidet del av denne personvernerklæringen. Når du velger avspilling av videoer på ucan.no, overføres følgende data til Google i egenskap av YouTube-operatør: IP-adressen, adressen til den aktuelle nettsiden, identifikasjon av din nettleser, dato og tidspunkt for innklikking i systemet, samt eksisterende informasjonskapsler som kan brukes til å identifisere nettleseren din.

Informasjonskapsler og pikselkoder brukes bare når videoen spilles, for å gjøre reklame og søkeresultater personlige. Merk at Google kan få ekstra informasjon fra informasjonskapsler som allerede er lagret hos deg. Hvordan Google bruker disse opplysningene er utenfor vår kontroll. Google er ansvarlig for denne innsamlingen og behandlingen av data.

Andre sosiale medier

Ucan.no har integrasjoner for andre sosiale medieapplikasjoner eller -tjenester som lar deg dele innhold med andre brukere, herunder Facebook, Twitter og Linkedin. Personopplysninger eller annen informasjon som du har gitt til andre sosiale medier, kan leses, samles, og brukes av andre brukere av disse sosiale medietjenestene. UCan har ingen kontroll over dette. Derfor er vi ikke ansvarlig for andres bruk, misbruk eller underslag av personopplysninger eller annen informasjon som du selv bidrar med til sosiale medietjenester.

Personvern for deltaker på våre utdanningsprogrammer

Personopplysninger

Når du melder deg på et av våre utdanningsprogrammer ber vi deg om opplysninger er nødvendige for å gjennomføre disse. Dette omfatter:

Kontaktopplysninger

Disse har til formål å kunne kommunisere med deg på telefon, mail og post. Opplysningene samles inn og behandles på grunnlag av ditt samtykke, innhentet ved din påmelding.

Speisielle typer personopplysninger

Utdanningsprogrammene våre har til formål både å bidra til deltakernes personlige utvikling, samt også utvikle deltakernes kompetanse til å fungere i rollen som coach. Derfor er det en rekke bevisstgjørende spørsmål, som deltakerne må ta stilling og besvare skriftlig  i forkant av samlingene. Besvarelsene inneholder bl.a. informasjon om deltakernes sivile status, alder, barn, utdanning og jobb. Alt sammen med formål å lære personen å kjenne. Besvarelsene deles med kursleder som en del av tilretteleggingen av den enkelte deltakerens tilnærming til det faglige innholdet. Disse besvarelsene inneholder ikke opplysninger knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, religiøs tro, kriminelt rulleblad, seksuell orientering eller tilsvarende.

Lagring og sletting

Spesielle typer personopplysninger

Besvarelser av ovennevnte bevisstgjørende spørsmål er strengt konfidensielle og oppbevares av UCan i fysisk form i avlåst arkiv og/eller i digital form under passordsbeskyttelse. Besvarelsene makuleres umiddelbart ved avslutningen av hvert utdanningsprogram.

Øvrige personopplysninger

Øvrige typer personopplysninger, som har formål å kunne kommunisere med deltakerne våre, samt data om gjennomførte kurs og utdannelsesprogrammer, lagres i 10 år. Dette skyldes behovet for å ha et intakt register over deltakerbevis og sertifiseringer, bl.a. for å kunne være deltakerne selv behjelpelige med fremskaffelse av nye sertifiseringen (i tilfelle tap) eller referanse/bekreftelse av gjennomførte kurs og utdannelsesprogrammer til en tredjepart (med forutgående skriftlig tillatelse fra deltakeren selv).

Personvern for abonnent av våre nyhetsbrev

Profilopplysninger

Du kan velge å registrere deg for å få tilsendt våre nyhetsbrev, samt aktuelle seminarer og rapporter. Iblant vil nyhetsbrevet også kunne inneholde invitasjon til en spørreundersøkelse. Nyhetsbrevet vil blant annet inneholde informasjon om tjenester som tilbys av UCan, som vi mener kan være av interesse for deg. I slike tilfeller kan informasjonen du oppgir lagres på din profil. Dette omfatter opplysningene du selv opplyser ved påmelding, nemlig navn, mail og evt. temaer av spesiell interesse for deg.

Trekke samtykke

Du kan når som helst trekke ditt samtykke, og vi vil da slutte å sende deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon per e-post som respons på din registrering på dette nettstedet. Personopplysningene, vi har lagret om deg som har samtykket til å motta våre nyhetsbrev, lagres så lenge du er abonnent. Dersom du trekker ditt samtykke vil informasjonen vi har lagret om deg slettes.

Dine personvernrettigheter

Innsyn

Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, dersom du er registrert.

Retting

Dersom opplysningene, vi har lagret om deg, ikke er riktige (f. eks. epostadresse, jobb eller stilling har endret seg) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Trekke ditt samtykke

Du kan når som helst enkelt trekke tilbake samtykket du gav oss ved å enten melde deg av vårt nyhetsbrev via linkene du finner nederst i tilsendt mail, eller ved å sende oss en melding via vårt kontaktskjema. Vi vil da slette dine opplysninger tilknyttet vårt nyhetsbrev innen 30 dager.

Sletting

Dersom du trekker ditt samtykke til å motta nyhetsbrev, vil personopplysningene vi behandler om deg bli slettet.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider.

Mottakere, databehandlere og lokasjon

UCan bruker ekstern databehandler for å behandle bl.a. personopplysninger på sine vegne. Disse vil under ingen omstendigheter behandle personopplysninger for andre formål enn de vi bestemmer, slik disse er angitt i denne personvernerklæringen.

Informasjonssikkerhet

Vi har normale standarder for teknologisk og operasjonell sikkerhet, for å beskytte all informasjon, som er gitt til UCan via ucan.no eller på annen måte, fra uautorisert adgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse.

Spørsmål om ditt personvern

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, mens du bruker dette nettstedet eller på annen måte, kan du ta kontakt til vår personvernansvarlige på mail: eli.haals@ucan.no.