Å være barn og ungdom i dag medfører mange forventninger og press fra både fra skole, foreldre, venner og media. Det kan rett og slett bli for mye. For de som opplever at de ikke mestrer, kan det bli svært vanskelig å fungere i hverdagen.

UCan - Dina Krokli

Dina Krokli: Fagansvarlig coaching barn og ungdom – NLP Master Coach

Når er NLP-coaching til hjelp?

Opplever du som forelder at ditt barn:

  • Har vansker med å konsentrere seg på skolen og leksearbeidet?
  • Har lese- og skrivevansker?
  • Opplever utfordringer på skolen sosialt eller faglig?
  • Tenker mange negative tanker om seg selv eller andre?
  • Ønsker mer motivasjon til å nå mål innen skole eller idrett?
  • Oppnår gode resultater på trening, men ved konkurranse uteblir resultatene som er forventet?
  • Er ofte sliten og trøtt?
  • Sliter med mestring av følelser (sinne og/eller nedstemthet)?

Det er mange faktorer som spiller inn og preger vår hverdag, særlig for de unge. Du som forelder er kanskje fortvilet over at du mener å ha gjort alt som står i din makt for å hjelpe, men det resulterer ikke i noen endring til det bedre. Mange opplever stor frustrasjon og fortvilelse i forhold til dette.

Hvis ikke våre unger har det bra, har heller ikke vi det bra – sånn er det bare.

Det et kjent utsagn i coaching at “du kan ikke endre på andre enn deg selv”. Hvis du er ressursfylt og har en god selvfølelse, da er du bedre i stand til å takle “verdenen” rundt deg. Coaching har derfor bl.a. til formål å etablere nettopp en ressursfull plattform som utgangspunkt for det videre arbeidet med klienten.

Det handler rett og slett om hvordan du tar det, ikke hvordan du har det – lett sagt, men vanskeligere gjort.

Vi kan ikke skjerme våre barn og ungdommer mot tøffe inntrykk og direkte tilbakemeldinger fra omgivelsene. Vi kan derimot lære dem å takle tilbakemeldingene på en ressursfull måte. Mange ungdommer opplever at de ikke når opp til egne og andres forventninger – uten å forstå hvorfor. Vi har god erfaring i å bruke NLP-verktøy eller øvelser i coachingarbeidet som gjør at vi skånsomt trenger gjennom “fasaden”.

Det viktigste i arbeid med barn og ungdom er å skape en trygg og tillitsvekkende ramme for et fruktbart samarbeid mellom coach og klient.  Ikke minst med barn og ungdom er de personlige egenskaper hos coach kritiske for utfallet. Det er ganske enkelt fundamentalt for coachingen å etablere en trygg relasjon, der barnet/ ungdommen kan få lære nye måter å tilnærme seg utfordringer på, bli bedre på kommunikasjon, få bedre selvfølelse, for deretter lettere skape en god tilværelse for seg selv. Kamuflering av foreldre- og voksenrollens evt. begrensende betydning for klientens åpenhet er sentral.

En coach er katalysator som hjelper barn og ungdommer til egne løsninger og svar. Coach stiller bevisstgjørende spørsmål for at barn og ungdommer selv skal finne den løsningen som er riktig for dem i deres omgivelser, der de er i livet.

Ekte løsninger til varig forandring at erkjennelsen kommer innefra hos både voksne og ikke minst barn og ungdom. Det vil si at vi ikke kan fortelle ungene hva som er riktig – og det er jo typisk det vi foreldre gjør, nemlig presenterer både problemformulering og løsningen. Det vi glemmer er at vårt situasjonsforståelse er ut fra en voksen modell av verden. Den har ikke mye med våre barn og ungdommers modell av verden. Kan vi imidlertid tro på at være barn og ungdommer har evne og klarsyn til å finne “gode løsninger” for seg selv. Vi har ikke noe valg!

Når det “butter” i forholdet til ungene våre, “diskvalifiserer” vi foreldre oss fra å takle situasjonen, nettopp fordi vi er foreldre, og fordi foreldre i barna og ungdommenes øyne forteller hva som er rett og feil. Når en foreldre spør om “hvorfor”, forbinder barn og ungdom dette med en forhørssituasjon. En coach jobber ut fra vinklingen “hva er er årsaken til”. For barn og ungdom er dette en vesentlig forskjell. Dette som et banalt eksempel på coachens tilnærming.

En coach med spesial innen barn og ungdom greier å få til “gode, varige løsninger” i klientens beste interesse. Coach støtter klienten i prosessen frem mot konstruktiv situasjonsopplevelse og hensiktsmessige løsninger – som bringer dem på rett spor i forhold til en bedre fremtid med mestringsfølelse.

Investering

Pris pr time kr. 1000,–
Pakkepris: kr. 5 500,– 6 timer fordelt over 3–4 konsultasjoner
Videre oppfølging: etter avtale

Vår ekspert innen Barn og Ungdom

Dina Krokli er vår fagansvarlig for Barn og Ungdom.
Du er velkommen til en uforpliktende prat på tlf: 90085313eller mail: eli.haals@ucan.no