UCan / Claus Haals

Claus Haals

Ekspert og internasjonalt sertifisert trener innen Endringsledelse – med mer en 25 års praktisk erfaring fra krevende omstillingsprosesser i inn- og utland.

Executive Coach. NLP Master Business Practitioner. Ansvarlig for UCan’s virksomhet rettet mot bedriftskunder. I tillegg er han ansvarlig for kompetanseutvikling hos NHO Logistikk og Transport.

Kontakt Claus or mer informasjon på tlf. 480 69 000 eller claus.haals@ucan.no

Claus’ spesialer

Claus jobber med executive coaching og lederutvikling. Han er trener og facilitator innen bedriftsrettede lederutviklingsprogrammer, herunder

  • Personlig effektivitet
  • Coachende og involverende ledelse
  • Endringsledelse og menneskelig endringsdynamikk
  • Hvorfor tenker, sier og gjør vi som vi gjør
  • Total kvalitetsledelse og Kontinuerlig forbedring
  • Den lærende organisasjonen

Utdanning og erfaring

Claus er Cand. Merc. fra Handelshøgskolen i København. Han er ekspert innen organisatorisk endringsledelse med spesial innen kompliserte endringsprosesser med “mye på spill”. Han er tidligere partner i Ernst & Young Consulting og Nordic Vice President i Gemini Consulting / Cap Gemini. Begge steder var han fagansvarlig for People Discipline som omfattet alle organisasjonsrelaterte fagområder.

Claus har omfattende erfaring som gründer og har etablert flere bedrifter – typisk med tilknytning til enten Internett-relaterte forretningsmodeller eller innen rådgivning og kompetanse.

Sertifiseringer

Claus er ITA-sertifisert NLP Premium Practitioner / Business Practitioner og NLP New Code Practitioner fra NLP Academy i London. Han er sertifisert NLP Premium Master Practitioner fra UCan. Hos Robert B Diltz: Authentic Leadership, Leading the Way through Wake-up Call in Crisis and Change.

Han er internasjonalt sertifisert instruktør innen Organisational Change Management; var medlem av Ernst & Young Consulting´s  europeisk team av såkalte Change Masters med spesial innen effektiv implementering av kritiske forandringer. NLP-baserte teknikker inngikk som en del av metodeverket. I dag utgjør NLP selve fundamentet for UCan’s metodikk innen endringsledelse og tilbud innen lederskapsutvikling.

Claus’ verdier er:

Kongruens: “Walk the talk” (også når ingen andre ser deg)

Utholdenhet: De fleste gir opp en gang for tidlig

Respekt: Forstå og respekter andre menneskers modell av verden

Initiativ: “Action speaks louder than words”

Raushet: Gir du, så får du tilbake (hvis ikke, da omgir du deg med feil mennesker)

Claus’ personlige mantra er:

Forbedring krever forandring. Men; forandring skjer; forbedring skapes. Hvis du fortsetter å gjøre som pleier, kan du ikke forvente bedre resultater enn du pleier (heller det motsatte, fordi verden har gått videre).