Å engasjere en stor forsamling – og trives med det !

Det er stor forskjell mellom å lære seg presentasjonsteknikk og presentasjons-mestring. Dette kurset fokuserer på å bygge dine forutsetninger for å kommunisere til forsamlinger på en engasjerende måte som får budskapet frem på en effektiv måte – og vel å merke trives med det.

Du simpelthen gleder deg til å “gå på scenen” 

 

Din utfordring?

Det å kunne engasjere en større forsamling på en overbevisende måte er en viktig egenskap for å lykkes i mange ulike sammenhenger – det være seg på jobben, i organisasjonsliv og i private sammenhenger.

Du kan bruke mange dager på å grue deg til selve dagen selv om du mestrer både budskap og den sedvanlige presentasjonsteknikk.  Kanskje ditt selvsnakk er preget av at du ikke kommer til å klare dette ? Kanskje ditt selvsnakk går ut på at tilhørerne vil kjede seg, synes du er en flopp etc.? Er det greit å ha det slik eller vil du gjøre noe med det?

«Noen bare kan det med å ta tale til større en forsamling, men ikke jeg!»

Det er et utsagn vi ofte hører. Du opplever kanskje at du kommuniserer bra til mindre forsamlinger. Men, straks du skal reise deg opp i en større forsamling, og enda verre entre en scene og skue ut over et større publikum, da reagerer kropp og sinn. Du blir kanskje nummen i arme og bein; du mister mælet. All den gode forberedelsen av ditt innlegg med powerpoint-presentasjon, fyldige notater og gjentatte prøverunder hjemme på stuegulvet er forgjeves. Det ble ikke slik du hadde ønsket og forberedt.

Årsaken til at du opplever ikke å fungere i slike situasjoner er neppe fordi du ikke mestrer presentasjonsteknikk. Utfordringen din er neppe manglende teknikk men heller noe som «sitter mellom ørene» og har med din manglende trygghet og situasjonsmestring å gjøre: Hvordan kan jeg etablere tilstrekkelig trygghet og situasjonskontroll til å kunne gjøre nytte av den presentasjonsteknikken, som jeg allerede har lært?

Dette kurset vil lære deg å utvikle din egen og helt personlige, karismatiske stil som taler. Du vil lære effektiv bruk av både verbal og non-verbal kommunikasjon til å fange og holde tilhørerne, slik at ditt budskap blir formidlet klart og tydelig – og derved når frem med den ønskede effekten: En god opplevelse og et budskap som huskes lenge etter din tale. Du vil også lære John Grinders 8-trinnsmodell for å optimalt få frem ditt budskap fra start til slutt, og sørge for at du og ditt buskap blir husket.

 

Kursets læringsmål

Ved avslutningen av dette kurset vil du ha etablert den ultimative verktøykassen til å presentere effektivt til et både mindre og større publikum. Du vil ha lært å tilpasse presentasjonens budskap og formidlingen av dette til de enkelte deltakernes ulike preferanser i forhold til å ta til seg ditt budskap. Du vil ha etablert ferdigheter som gjør deg i stand til å engasjere tilhørerne med en god selvfølelse, samtidig som du utstråler en sympatisk og velbegrunnet selvtillit som grunnlag for en overbevisende presentasjon. Alt sammen bevirker at di vil bli husket lenge for både ditt tydelige budskap, din formidlingsevne, samt ikke minst din egen og helt personlige karisma.

 

Kursets innhold

Talerens tilstand og selvbevissthet

  • Hvordan oppnå den mest ressursfyllte tilstand og unngå “negativt selvsnakk”?

 

Etablere rapport – øke respons og mottakelighet

  • Hvordan sørge for at alle blir sett og du oppnår den beste kontakt med ditt publikum ?

 

Tilrettelegging av flyten i talen fra start til slutt

  • Hvordan bygge den optimale presentasjon som fanger ditt publikum fra første øyeblikk og sørger for at ditt budskap blir mottatt og husket.

 

Optimere samspillet med tilhørerne

  • Hvordan bruke elementer som vil “krydre” din presentasjon og gi tilhørerne opplevelse av deltagelse.

 

Karisma ved bruk av fysiologi og stemmebruk

  • Hvordan bruke både fysiologi og stemme på en måte som gjør at din personlighet og ditt budskap kommer optimalt frem.