NLP Premium Practitioner / Ucan

Utdanningen er relevant for deg som ønsker å hjelpe andre mennesker med deres personlige utvikling, samt å få kompentanse innen kommunikasjon både privat og arbeid. I tillegg bidrar utdanningen til selvutvikling eller endring i eget liv.

Er også grunnutdanning til NLP-coach/mental trener.

Generelt

 • Del 1 i Coach/mental trener utdanningen.
 • 2 stk. internationale sertifiseringer ITA: NLP Practitioner (classic) og New Code NLP Practitioner
 • Opptakskrav: Åpen for alle uavhengig av erfaring og utdanning. Se for øvrig Læringsprosessen og Sertifisering nedenfor.
  Oppbygging: 3 moduler over 4 dager, totalt 12 dager (torsdag til søndag) stort sett en modul hver 4. uke.

Målgruppe

Utdanningen er relevant for alle personer – uavhengig av bakgrunn, erfaring og utdanning – som ønsker selvutvikling/ endring i eget liv og/eller å hjelpe andre mennesker med deres personlige utvikling. Det være seg for eksempel ledere, selgere, foreldre, undervisere, helsepersonell, saksbehandlere, m.fl. Kort og godt alle som jobber med mennesker eller ønsker å jobbe med mennesker.

Læringsmål

De kunnskaper og ferdigheter som du vil tilegne deg som NLP Premium Practitioner vil gjøre det mulig for deg å se livet ditt med en større klarhet. Du vil få en ny kontakt med dine indre ressurser som grunnlag for proaktivt å forme din egen fremtid, samt leve livet i harmoni med dine bevisste verdier.

Som NLP Premium Practitioner forventes du å kunne:

 • Redegjøre tydelig for NLP’s historie og grunnprinsipper, slik at andre kan forstå det
 • Demonstrere overbevisende ferdigheter i utdannelsens øvelser/teknikker med tilhørende teori innen både NLP Classic Code og NLP New Code
 • Demonstrere – gjennom undervisningsdagene – at stoffet integreres og tas i personlig bruk
 • Demonstrere ydmykhet og empati for andres modell av verden. Forstå hva kompetansenivået “Practitioner” kvalifiserer deg til – og ikke
 • Demonstrere forståelse av NLP’s etiske normer og krav til såkalt kongruens – walk the talk

Innhold

Utdanningsforløpet har følgende struktur og innhold:

Generelt om NLP

 • Hva er NLP
 • NLP’s historie og opprinnelse
 • Anvendelsesområder for NLP

Sentrale NLP-mønstre

 • Epistemologi: NLP-modellen for hvordan mennesker vet hva de vet
 • Logiske nivåer og logiske typer (Grinder/Bostic)
 • Rapport – Oppnå optimal respons hos andre mennesker
 • Kalibrering – Å lese andre menneskers non-verbale adferd
 • Representasjonssystemer – Hvordan vi opplever og inntar verden via våre 5 sanser

Språkmodeller

 • Meta-modellen
 • Milton-modellen
 • Metaforer – For å stimulere underbevisstheten
 • Bruk av språkmønstre

Classic Code og NLP prosesser for endring

 • Ankring
 • Submodaliteter – Bidra til endring av mentale tilstander som for eksempel “begrensende tro” og fobier etc.
 • Tasking – Bidra til klientens endrede fokus/kurs
 • Tidslinjen – Bidra til å kollapse gamle representasjoner og metaforer

Arbeide med underbevisstheten

 • Elicitering – og arbeide med signaler fra underbevisstheten
 • N step reframing – broen mellom classic og New Code NLP
 • Forstå og utnytte den “Positive intensjonen” i underbevisstheten til klienten.
 • Integrere parter – Bidra til å eliminere interne, ubevisste motsetninger/konflikter

New Code NLP

 • New Code – format for endring
 • New Code – State format
 • New Code – modell for endring av begrensende tro
 • New Code – øvelser

NLP Practitioner – etikk

 • Gjøre det som skal til – innenfor etiske rammer og kontrakt med “klienten”
 • Framing – Forståelse om forventing hos “klienten”
 • Forstå forskjellen mellom innhold og prosess
 • Hvordan unngå klientens avhengighet
 • Hvordan oppnå tydelighet omkring konstatering av suksess
 • Tilsikre rapport mellom klientens bevisste og ubevisste sinn

Læringsprosessen

Utdanningen skjer over 12 dager. Læringsprosessen er engasjerende og involverende. Deltakerne relaterer løpende både teori og øvelser til seg selv og sin hverdag.

Utdanningen forutsetter deltakernes aktive delaktighet med seg selv og sine erfaringer – sammen med de øvrige deltakerne. Å gi litt av seg selv og egne utfordringer er en del av læringsmiljøet. Det er viktig å forstå at NLP kan ikke kan læres “ved å observere fra sidelinjen”. Dette er ikke et vanlig kurs hvor man leser, lytter, noterer – og så går hjem. Her forventes alle å være aktive i øvelser og diskusjoner, samt å la komfortsonen bli utfordret.

NLP baserer seg i utstrakt grad på teknikker og øvelser som er forankret i et solid teoretisk grunnlag. I undervisningen veksles det derfor mellom formidling/bearbeiding av teori og praktiske øvelser. Det etableres et trygt, positivt læringsmiljø som grunnlag for deltakernes åpenhet og vilje til å dele relevante erfaringer som eksempler. NLP bygger på positiv tenkning, samt troen på seg selv og andre mennesker. Læringsprosessen bygger et fundament for en fremtidig holdning omkring menneskesyn og et oppgjør med Janteloven.

Ditt personlige engasjement i prosessen, og den selvinnsikt som du vil få gjennom teori og øvelser, vil erfaringsvis gi deg flere nyttige aha-opplevelser. Erfaringsvis vil mange deltakere oppleve personlige gjennombrudd av ulik form og omfang.

Sertifisering

Dette kurset – både innhold og læringsprosess – er ITA-sertifisert av John Grinder. Du kan derfor være trygg på at du vil oppleve en standard på utdanningen som tilfredsstiller hans kvalitetsstandard.

Som kursdeltaker hos UCan vil du bli ITA-sertifisert som NLP Premium Practioner (Classic og New Code) – forutsatt

 • at du har demonstrert solide kunnskaper og ferdigheter fra utdanningen – både praktiske øvelser og en skriftlig test
 • at du i ditt samspill med de øvrige deltakerne har demonstrert en atferd i tråd med NLP’s verdisyn om gjensidig menneskeverd (kongruens)
 • at du har hatt 90 % tilstedeværelse på kurset og i gruppearbeid mellom modulene

Forbehold

Det tas forbehold om

 • Endringer i kursbeskrivelse og litteraturliste
 • Feil i opplysningene som er gitt
 • At kurset får tilstrekkelig antall deltagere
 • Ledig plass på kurset

Utdanningen går over 12 dager fordelt på 3 moduler:

Høst 2024

Samling 1: 19. – 22. september

Samling 2: 17. – 20. oktober

Samling 3: 21. – 24. november

Alle dager fra kl. 10.00–17.00 (ca tid avslutning).

Adresse: 

Emma gjestehus, Høyrabben 4

1336 Sandvika

Pris

Kr 35000,– Nå kr 26 250,-

Husk vårt jubileumstilbud om 25% rabatt på alle kurs og utdanninger i 2024!

Info om arbeidsgiverbetaling eller finansiering
Depositum: kr. 5000,- (bekrefter påmelding)

Kursansvarlig:

Eli Haals - Ucan

Eli Haals – du er velkommen til å ta kontakt på mail eller telefon 900 85 313