NLP Premium Master Practitioner / Ucan

Utdanningen bygger på NLP Premium Practitioner. Det er for deg som ønsker å fordype deg i NLP-faget, lære mer spesifikt om enkelte temaer og tilegne deg ny og dypere NLP-kunnskap. Det er også steg 2 i Coach/Mental trener utdanningen.

Generelt

 • Basert på NLP Practitioner (Classic Code) & New Code NLP Practitioner (NLP Premium Practitioner)
 • Sertifisering etter international standard:  NLP Premium Master Practitioner
 • Opptakskrav: Sertifisert NLP Premium Practitioner
 • Oppbygging: 3 moduler over 4 dager, pluss presentasjonsdag(er) totalt 13 (14) dager (torsdag–søndag).

Målgruppe

Utdanningen bygger på NLP Premium Practitioner. Det er for de som ønsker å fordype seg i NLP faget, lære mer spesifikt om enkelte temaer og tilegne seg ny og dypere NLP kunnskap. Egner seg godt for deg som ønsker å jobbe med mennesker som NLP-coach.

Læringsmål

De kunnskaper og ferdigheter som du vil tilegne deg som NLP Master Practitioner vil gjøre det mulig for deg å bli en Master i NLP-faget. Master her betyr at du forankrer alt det du har lært på et dypere plan slik at det “sitter i muskelen”. Kurset omfatter tradisjonell NLP, reell NLP-modellering og New Code NLP.

Som NLP Master Practioner vil du oppnå følgende:

 • Demonstrere overbevisende ferdigheter i utdannelsens øvelser/teknikker med tilhørende teori innen både NLP Classic Code og NLP New Code
 • Demonstrere – gjennom undervisningsdagene – at stoffet integreres og tas i personlig bruk
 • Demonstrere ydmykhet og empati for andres modell av verden
 • Forstå hva kompetansenivået “Master Practitioner” kvalifiserer deg til – og ikke
 • Demonstrere forståelse av NLP’s etiske normer og krav til såkalt kongruens – walk the talk
 • Gjennomføre en coachingsession ved hjelp av Lifecoaching innen et av områdene: business, helse, karriere, personlig utvikling, tro(overbevisning), relasjoner. Både som coach og som klient (coachee)
 • Presentere ditt modelleringsprosjekt for gruppen av elever

Innhold

Utdanningsforløpet har følgende struktur og innhold:

 • Modellering av “excellent atferd” for bevisst læring
 • Modellering av tilstand for ubevisst læring/opptak
 • Overføre mønstre av ønskede egenskaper gjennom et personlig modelleringsprosjekt
 • John Grinders presentasjonsmodell for å engasjere et publikum
 • Lifecoaching og personlig gjennombrudd

Sentrale NLP mønstre – fordypning fra NLP Practitioner

 • Epistemologi: NLP-modellen for hvordan mennesker vet hva de vet
 • Logiske nivåer og logiske typer (Grinder/Bostic)
 • Rapport – Oppnå optimal respons hos andre mennesker
 • Kalibrering – Å lese andre menneskers non-verbale adferd
 • Representasjonssystemer – Hvordan vi opplever og inntar verden via våre 5 sanser

Språkmodeller

 • Oppdatere mønstre for effektiv språklig reframing
 • Språklig re-sourcing for å aktivere ressurser
 • Bruk av tid i språket
 • Metaforer – For å stimulere underbevisstheten
 • Bruk av metaprogrammer for forståelse av opplevelsesfiltre

Ubevisst sortering

 • Våre verdier og hvordan dette påvirker alt vi gjør
 • Verdier intervensjon – elisitering og skape intervensjon på et dypere verdinivå
 • Forstå mønstre og metaprogrammer – kalibrere og utnytte dype sammensatte mønstre

Tidslinjen

 • Tidslinjearbeid
 • Arbeide med metaforer
 • Re-imprinting prosessen
 • Arbeide med underbevisstheten for endring av opplevelser i fortid

NLP for presentasjoner

 • Hvordan engasjere et publikum
 • “High performance state” som foredragsholder
 • John Grinder modell for designe og levere presentasjoner

New Code NLP

 • Arbeid med prossesser på underbevissthetsnivå kontra bevissthetsnivå
 • New Code øvelser

NLP Master – etikk

 • Gjøre det som skal til – innenfor etiske rammer og kontrakt med “klienten”
 • “Framing” og forståelse for forventing hos “klienten”
 • Forstå forskjellen mellom innhold, tilstand og prosess
 • Hvordan unngå klientens avhengighet
 • Hvordan oppnå tydelighet omkring konstatering av suksess
 • Tilsikre rapport mellom klientens bevisste og ubevisste sinn
 • Hvordan unngå å “forstå klienten for mye”, slik at vi tillegger våre egne verdier og modell av verden

Læringsprosessen

Utdanningen skjer over 3 moduler á 4 dager, pluss presentasjonsdag(er).

Læringsprosessen er engasjerende og involverende. Deltakerne relaterer løpende både teori og øvelser til seg selv og sin hverdagen. Utdanningen forutsetter deltakernes aktive delaktighet med seg selv og sine erfaringer – sammen med de øvrige deltakerne. Å gi litt av seg selv og egne utfordringer er en del av læringsmiljøet. Det er viktig å forstå at NLP ikke kan læres “ved å observere fra sidelinjen”. Dette er ikke et vanlig kurs hvor man leser, lytter, noterer – og så går hjem. Her forventes alle å være aktive i øvelser og diskusjoner, samt å la komfortsonen bli utfordret.

NLP baserer seg i utstrakt grad på teknikker og øvelser som er forankret i et solid teoretisk grunnlag. I undervisningen veksles det derfor mellom formidling/bearbeiding av teori og praktiske øvelser.
Det etableres et trygt, positivt læringsmiljø som grunnlag for deltakernes åpenhet og vilje til å dele relevante erfaringer som eksempler. NLP bygger på positiv tenkning, samt troen på seg selv og andre mennesker. Læringsprosessen bygger fundamentet på en fremtidig holdning omkring menneskesyn og et oppgjør med Janteloven.
Ditt personlige engasjement i prosessen, og den selvinnsikten som du vil få gjennom teori og øvelser, vil erfaringsvis gi deg flere nyttige aha-opplevelser. Erfaringsvis vil mange oppleve personlige gjennombrudd av ulik form og omfang.

Sertifisering

Du vil demonstrere din egenskap som coach ved “personlig gjennombrudd”(Lifecoaching) i gruppen.

Og du vil presentere ditt modelleringsprosjekt til gruppen på slutten av kurset.

Dette kurset – med innhold og læringsprosess – er etter teori fra NLP Academy/ITA (Grinder/Bostic/Carroll). Du kan derfor være trygg på at du vil oppleve en standard på utdanningen som tilfredsstiller ITA-kvalitetsstandard.

Som NLP Master Practitioner hos UCan vil du bli sertifisert – forutsatt:

 • at du har demonstrert solide kunnskaper og ferdigheter fra utdanningen
 • at du i ditt samspill med de øvrige deltakerne har demonstrert en atferd i tråd med NLP’s verdisyn om gjensidig menneskeverd
 • at du har hatt 90 % tilstedeværelse på kurset og i gruppearbeid mellom modulene

Forbehold

Det tas forbehold om:

 • Endringer i kursbeskrivelse og litteraturliste
 • Feil i opplysningene som er gitt
 • At kurset får tilstrekkelig antall deltagere
 • Ledig plass på kurset

 

Høst 2024

Datoer kommer

 

Adresse:

Emma Gjestehus, Høyrabben 4, 1336 Sandvika

Pris

Kr 29500,–

Info om arbeidsgiverbetaling eller finansiering
Depositum: kr. 5000,- (bekrefter påmelding)

Kursansvarlig:

Eli Haals - Ucan

Eli Haals – du er velkommen til å ta kontakt på mail eller telefon 900 85 313