NLP Premium Master Practitioner / Ucan

Utdanningen bygger på NLP Premium Master Practitioner. Det er for deg som ønsker å jobbe som coach og mental trener.  Det er steg 3 i Coach/Mental trener utdanningen.

Generelt

 • Basert på NLP Premium Master Practitioner (inkl. New Code NLP)
 • Sertifisering:  NLP Premium Master Coach
 • Opptakskrav: Sertifisert NLP Premium Master Practitioner
 • Oppbygging: 1 modul over 4 dager, pluss 1 oppfølgingsdag. Gjennomført praksisperiode og innlevert materiell til sertifisering av NLP Trener.

Læringsmål

De kunnskaper og ferdigheter som du vil tilegne deg som NLP Master Coach vil gjøre det mulig for deg å bli en Master i NLP faget, en coach som ved sine resultater gir NLP et verdifullt godt rykte. Master betyr at du forankrer alt det du har lært på et dypere plan slik at det “sitter i muskelen”.

UCan etterstreber at alle studenter ved skolen etterlever ”Walk the talk” og er kongruente i alle sammenhenger, også privat. Dette vises ved å være en ambassadør for NLP og NLP forutsetningene.

Master Coachutdanning innebærer:

 • Hvordan du hever dine egne standarder for personlig utvikling og prestasjoner for å være en kompetent coach
 • Ferdigheter og innsikt for å støtte deg selv og kunder på områder av livet såsom personlig vekst, helse, jobb, karriere, økonomi, familie, forhold, venner, relasjoner
 • Å arbeide med hvordan energi og blokkeringer frigjøres
 • Å bruke teknikker og strategier for å støtte både deg selv og andre mennesker med å oppnå sine ønsker og mål
 • Teknikker og metoder for å motivere og utvikle
 • Evnen til å klarlegge egne og andres situasjon og valgmuligheter
 • Hvordan vi får tilgang til indre ressurser og erfarer personlige potensialer
 • Å skape god kommunikasjon, kontakt og tillit i relasjoner
 • Hvordan du selv og andre motiveres og inspireres
 • Evnen til å bistå andre med å endre deres strategier og mønstre
 • Evnen til på upartisk vis være en god problemløser
 • Styrken i å bruke og stille kvalitetsspørsmål for å belyse 
kundens kart av virkeligheten (modell av verden)
 • Strategier til å skape en handlingsplan for å lykkes som NLP Coach

Sertifisering

Vårt sertifiseringskrav inkluderer coachingpraksis. Dette sikrer deg høy kompetanse og et solid fundament når du er ferdig med din NLP Master Coach utdanning ved UCan Coaching & NLP Academy AS.

Kvalifisering for sertifisering som NLP Master Coach er å ha:

 • Gjøre det som skal til – innenfor etiske rammer og kontrakt med “klienten/coachee”
 • “Framing” og forståelse for forventing hos “klienten”
 • Forstå forskjellen mellom innhold, tilstand og prosess
 • Hvordan unngå klientens/coachees avhengighet
 • Hvordan oppnå tydelighet omkring konstatering av suksess
 • Tilsikre kongruens mellom klientens/coachees bevisste og ubevisste sinn
 • Hvordan unngå å “forstå klienten/coachee for mye”, slik at vi tillegger våre egne verdier og modell av verden
 • Utvist empati og forståelse for medelevers kompetanse, ressurser og tidsbehov
 • VEKSkurs i regi av NLH (kan tas digitalt)
 • Være tydelig på og praktisere taushetsplikt
 • Ha tegnet ansvarsforsikring. For eksempel via medlemsskap i Norges Landsforbund av Homøopraktikere, NLH
 • 
Praktisert coachsesjoner etter UCan’s opplegg
 • Fullført alle oppgaver og innlevert påkrevd underlag til vurdering

NLP Coaching (stikkord)

 • En til en prosess
 • Finne/utvikle potensiale, ressurser
 • Systematisk og høyst personlig metode
 • Teknikker og øvelser
 • Klarhet i HVEM du er, HVOR du skal og HVORFOR du gjør det
 • Fjerne begrensninger/blokkeringer – fører til indre klarhet/visdom
 • Finne følelse av hensikt
 • Fokus på handling og fremtid
 • Prosess i å lede seg selv frem til seg selv, finne ressursene og oppnå klarhet
 • Coachee har eierforhold til resultatet og bringe det videre i livet

Forbehold

Det tas forbehold om:

 • Endringer i kursbeskrivelse og litteraturliste
 • Feil i opplysningene som er gitt
 • At kurset får tilstrekkelig antall deltagere
 • Ledig plass på kurset

Ønsker du mer informasjon?

Ring oss i dag

900 85 313

Eller send oss en e-post

Kursplan vår 2024 

Utdanningen går over 3 + 2 dager
Dato: 18. – 20. april

Videre datoer avtales

Adresse

Emma Gjestehus, Sandvika

Pris

Kr 15 000,–

Info om arbeidsgiverbetaling eller finansiering
Depositum: kr. 5000,- (bekrefter påmelding)

Kursansvarlig:

Eli Haals - Ucan

Eli Haals – du er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon på mail eller telefon 900 85 313