Hvis vi fortsetter å gjøre som vi pleier, kan vi ikke forvente bedre resultater enn vi pleier – fordi verden ikke står stille. Forbedring krever endring, og det kommer ikke av seg selv.

Det synes å være en generell oppfatning om at de neste 5 årene vil innebære større endringer enn de foregående 25 årene. World Economic Forum sier at 2 av 3 av dagens 6-åringer vil få jobber som ikke er oppfunnet enda. Kravene til vellykket gjennomføring av store endringer øker.

Allerede nå er kompetansen innen menneskelig endringsdynamikk og endringsledelse en av de mest kritiske suksessfaktorene for å takle størrelsen, antallet og hastigheten på fremtidige endringer innen nærings- og organisasjonsliv – i en hverdag som gir liten plass til noe annet enn drift innen dagens rammer.

Bli en effektiv katalysator for endring og forbedring – med praktiske NLP-verktøy som effektivt bidrar til varige endringer i organisasjons- og næringsliv.

Generelt

 • Kvalifikasjonskrav:
 • Alt 1: Deltakelse på NLP-grunnutdanning NLP Premium Practitioner og NLP Business Practitioner.
 • Alt 2: Sertifisert NLP Practitioner fra tidligere kan delta direkte på NLP Business Practitioner.
 • Varighet: Utdanningen skjer over 12 +  3 dager, fordelt over 5 moduler (alle dager kl. 10.00 – 17.00).
 • Bedriftsinterne kurs: Innhold, tidspunkt og lokasjon kan tilpasses individuelle behov for den enkelte bedrift.

Målgruppe

Utdanningen henvender seg til du som skal spille en sentral rolle som endringsleder eller endringskatalysator i organisatorisk krevende forbedrings- og endringsprosesser – eller som for din egen del ønsker denne kompetansen som en del av din karriereutvikling og fremtidsmuligheter.

Utdanningen

UCan NLP Business Practitioner (inkl. NLP-grunnutdanning) består av 5 moduler, som til sammen gir deg en sertifisert NLP Business Practitioner, herunder ITA-sertifisert NLP Business Practitioner fra John Grinder’s International Trainers Academy, hvor UCan’s Eli Haals er Certifying Member.

Vår instruktør på utdanningen er Claus Haals. Han deler sin erfaring fra mer enn 25 år med endringsledelse innen krevende omstillingsprosjekter i organisasjons- og næringsliv. Han har samlet en verktøykasse med matnyttig teknikker innen bl.a. Coaching ledelse, Endringsledelse, Facilitation, Personlig effektivitet, m.m. Teknikkene integreres i NLP-utdanningen.

I tillegg til åpne kurs tilbyr vi bedriftsinterne kurs som tilpasses individuelt til bedriftenes  aktuelle behovene.

Bakgrunn

UCan NLP Business Practitioner bygger på NLP i praksis i din og bedriftens hverdag – relatert til det indiskutable kravet om kontinuerlig forbedring. Det er ingen plass til hvileskjær hvis bedriften din skal bevare eller forbedre sin konkurransemessige styrke i forhold til konkurrenter – og tilsvarende for dit eget vedkommende i forhold til dine egne karrieremuligheter.

UCan’s mantra er “Forandring skjer – Forbedring skapes”. UCan NLP Business Practitioner er utviklet til å håndtere den realiteten at forbedring krever endring i atferd; samt at oftest er endringsomfanget forbunnet med endringsvegring. Verktøy til vellykket, varig endring og gjennomføring, i samsvar med det ønskede målet, er kjerne i denne utdanningen.

Som en UCan NLP Business Practitioner vil du bli en kvalifisert endringskatalysator med en velutstyrt verktøykasse til å lykkes med både din personlige utvikling og ditt bidrag til å forbedre gjennomføringsevnen hjemme i organisasjonen din.

Hensikt

UCan NLP Business Practitioner handler om “å ta NLP med på jobb” – å forbedre din egen arbeidssituasjon og fremtidsmuligheter, samt å gjøre deg i stand til å kunne gjøre en forskjell i bedriftens forbedrings- og endringsinitiativer. Kurset fokuserer på de endringene som du selv kan påvirke og legge til rette for gjennom implementering i linjen. Rollen som business coach med 1:1 coaching av enkeltpersoner i organisasjonen omfattes av utdanningen UCan NLP Business Coach (NLP Coach).

Innhold og læringsmål

Innenfor rammene av de 3 moduler vil UCan NLP Business Practitioner gi deg mulighet for å etablere matnyttige kunnskaper og ferdighet som du kan ta i bruk i hverdagen på jobben. Hvis du allerede er sertifisert NLP Practitioner fra enten UCan eller en annen NLP-skole starter du rett på modul 3 (se egen pris nedenfor).

Business Practitioner gir deg, i tillegg til NLP Practitioner (se denne utdanningen vedr. innhold, link) en verktøykasse med virkningsfulle teknikker innen nedenstående temaer. For alle skjer det en kopling til NLP’en fra de 2 foregående modulene.

Kontinuerlig forbedring

 • Forstå elementene i effektive forbedringsprosjekter
 • Forstå kritiske suksessfaktorer for forbedring av intern kvalitet
 • Forstå kritiske suksessfaktorer i systematisk utvikling/forbedring av kundetilfredshet

Endringsledelse

 • Forstå menneskelig endringsdynamikk og grunnleggende teknikker for å bidra til endring
 • Forstå barrierer og kritiske suksessfaktorene for en vellykket implementering av krevende endringer med behov for kompetanseutvikling og atferdsendring

Facilitation/prosessledelse

 • Forstå gruppedynamikk og bruke grunnleggende teknikker i effektiv forberedelse og gjennomføring av workshops
 • Forstå og bruke grunnleggende elementer innen effektiv facilitering (prosessledelse) av krevende grupper frem mot ønsket utfall

Personlig effektivitet

 • Forstå og bruke grunnleggende grep for forbedret personlig resultatorientering og handlekraft

Coachende innflytelse og ledelse

 • Forstå og bruke grunnleggende teknikker for å stimulere til læring og refleksjon
 • Forbedre personlig innflytelse og ferdigheter i innsalg av idéer

Kursplan

30. september – 2. oktober.

Alle dager fra kl. 10.00 – 17.00

Adresse

Emma Gjestehus, Høyrabben 4, 1336 SANDVIKA

Pris

Har du allerede NLP Utdanning med anerkjent sertifisering er prisen  kr 15000,– (eks. moms)

Kr 48000,– (eks. moms) Inklusiv hele NLP Premium Practitioner.

 

Info om arbeidsgiverbetaling eller finansiering
Depositum: kr. 5.000,– ved påmelding og restbeløp innbetalt 14 dager før oppstart.

Kursansvarlig:

UCan / Claus Haals

Claus Haals er NLP Premium Master Business Practitioner. Internasjonalt sertifisert instruktør i Organisational Change Management med mer enn 25 års praktisk erfaring fra endringsledelse i krevende omstillingsprosesser.

Eli Haals - Ucan

Eli Haals er ITA-sertifisert instruktør og ITA Certifying Member (link) (NLP Classic Code og NLP New Code).