Som en av 2 NLP-skoler i Norge er UCan stolt over å kunne tilby international sertifisering i New Code NLP Practitioner ITA. Den seneste utvikling innen NLP av medskaper John Grinder. Her er fokus på å jobbe med underbevisstheten fullt aktivert for en optimal endring.

New Code NLP – siste utvikling fra NLP medskaper John Grinder!

Generelt

 • 1 stk. internationale sertifiseringer: Certified New Code NLP Practitioner
 • Opptakskrav: Sertifisert NLP Practitioner (Classic Code)
 • Oppbygging:  1 modul over 4 dager

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til de som ønsker å tilegne seg New Code NLP-kunnskap med international sertifisering.  Denne påbyggingen gir deg en ITA-sertifisering i New Code NLP. New Code teknikkene er så effektive/virkningsfulle at de krever et høyt nivå av NLP-ferdigheter og konsekvensforståelse for å kunne praktiseres korrekt og trygt. Derfor krevet det sertifisering i minimum NLP Practitioner (Classic Code).

Dette kurset – både innhold og læringsprosess – er ITA-sertifisert av John Grinder, Carmen Bostic St. Clair og Michael Carroll. Du kan derfor være trygg på at du vil oppleve en standard på utdanningen som tilfredsstiller opphavsmann John Grinders kvalitetsstandard.

Læringsmål

De kunnskaper og ferdigheter som du vil tilegne deg som New Code NLP Practitioner vil bidra til at du får de verktøy du trenger for å øke gjennomslagskraft som coach. New Code NLP korrigerer manglene i  Classic Code NLP som John Grinder verifiserte, og deretter utviklet forskjellige øvelser/teknikker som ivaretar dette.

Som New Code NLP Practitioner vil du oppnå følgende:

 • Redegjøre tydelig for hva som er forskjellen på  Classic Code NLP og New Code NLP, og derved hvilke elementer som gjør forskjellen, slik at andre kan forstå det
 • Demonstrere overbevisende ferdigheter under utdanningen i øvelser/teknikker med tilhørende teori
 • Demonstrere – gjennom undervisningsdagene – at stoffet integreres og tas i personlig bruk
 • Demonstrere ydmykhet og empati for andres modell av verden
 • Forstå hva kompetansenivået “New Code NLP Practitioner” kvalifiserer deg til – og ikke
 • Demonstrere forståelse av NLP’s etiske normer og krav til såkalt kongruens – walk the talk

Innhold

Utdanningsforløpet har følgende struktur og innhold:

Generelt om New Code NLP

 • Hva er New Code NLP
 • New Code NLP´s historie og opprinnelse – Gjenfortalt fra John Grinder
 • Forskjellen mellom Classic Code NLP og New Code NLP
 • New Code NLP endringsformat
 • Anvendelsesområder for New Code NLP

Sentrale New Code NLP mønstre

Epistemologi: NLP-modellen for hvordan mennesker vet hva de vet
Logiske nivåer og logiske typer (Grinder/Bostic)

New Code NLP prosesser

 • Chain of excellence
 • Elicitering – og arbeide med signaler fra underbevisstheten
 • N step reframing – broen mellom Classic Code NLP og New Code NLP
 • Forstå og utnytte den “Positive intensjonen” i underbevisstheten hos klienten
 • Integrere parter – Bidra til å eliminere interne, ubevisste motsetninger/konflikter

New Code NLP


New Code – format for endring
New Code – state format
New Code – modell for endring av begrensende tro
New Code – øvelser

 NLP Practitioner – etikk

 • Gjøre det som skal til – innenfor etiske rammer og kontrakt med “klienten”
 • Preframing – Forståelse om forventing hos “klienten”
 • Forstå forskjellen mellom innhold og prosess
 • Hvordan unngå klientens avhengighet
 • Hvordan oppnå tydelighet omkring konstatering av suksess
 • Tilsikre rapport mellom klientens bevisste og ubevisste sinn

Læringsprosessen

Utdanningen skjer over 4 dager.
 Læringsprosessen er engasjerende og involverende.

Med New Code NLP arbeider vi på tilstandsnivå i stedet for adferd. Dette tilsikrer at vi unngår å legge våre egne verdier og opplevelser i livet, dvs ”Kartet av vår virkelighet” til endringsprosessen hos andre.Deltakerne relaterer løpende både teori og øvelser til seg selv og sin hverdag. Utdanningen forutsetter deltakernes aktive delaktighet – sammen med de øvrige deltakerne. Å gi litt av seg selv og egne utfordringer er en del av læringsmiljøet.

Det er viktig å forstå at NLP kan ikke kan læres “ved å observere fra sidelinjen”. Dette er ikke et vanlig kurs hvor man leser, lytter, noterer – og så går hjem. Her forventes alle å være aktive i øvelser og diskusjoner, samt å la komfortsonen bli utfordret.
 NLP baserer seg i utstrakt grad på teknikker og øvelser som er forankret i et solid teoretisk grunnlag. I undervisningen veksles det derfor mellom formidling/bearbeiding av teori og praktiske øvelser. 
Det etableres et trygt, positivt læringsmiljø som grunnlag for deltakernes åpenhet og vilje til å dele relevante erfaringer som eksempler. NLP bygger på positiv tenkning, samt troen på seg selv og andre mennesker.

Læringsprosessen bygger et fundament for en fremtidig holdning omkring menneskesyn og et oppgjør med Janteloven.
 Ditt personlige engasjement i prosessen, og den selvinnsikt som du vil få gjennom teori og øvelser, vil erfaringsvis gi deg flere nyttige aha-opplevelser. Erfaringsvis vil mange deltakere oppleve personlige gjennombrudd av ulik form og omfang.

Sertifisering

Som kursdeltaker hos UCan vil du bli ITA-sertifisert som New Code NLP Practitioner  – forutsatt at du

 • 
har demonstrert solide kunnskaper og ferdigheter fra utdanningen – både praktiske øvelser og en skriftlig test
 • i ditt samspill med de øvrige deltakerne har demonstrert en atferd i tråd med NLP’s verdisyn om gjensidig menneskeverd (kongruens)
 • har hatt 90 % tilstedeværelse på kurset og i gruppearbeid mellom modulene

Det internajsonale ITA-sertifikatet for New Code NLP Practitioner utstedes av ITA med signatur av både Grinder, Bostic St. Clair og Carroll og to  ITA-sertifiserte trenere.

Forbehold

Det tas forbehold om:

 • Endringer i kursbeskrivelse og litteraturliste
 • Feil i opplysningene som er gitt
 • At kurset får tilstrekkelig antall deltagere
 • Ledig plass på kurset

Meld deg på her: eli.haals@ucan.no eller ring Eli på telefonnummer: 900 85 313. 

Kursplan – Høst 2024

Utdanningen går over 4 dager
Dato: 17. – 20. oktober

Adresse

Kr 11500,–

Info om arbeidsgiverbetaling eller finansiering
Depositum: kr. 5000,- (bekrefter påmelding)

Kursansvarlig:

Eli Haals - Ucan

Eli Haals – du er velkommen til å ta kontakt på mail eller telefon 900 85 313